nhận kèo tài xỉu các cổng game (www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。nhận kèo tài xỉu tại(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,kèo tài xỉu(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

Trang chủXã Hộibài văn chính

"Ba có, ba không" trong thực hiện nhiệm vụ ở Cà Mau

admin2023-03-163Nhóm Chơi Đánh bạc

Ngày 15/3, tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa có chỉ thị nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2022 thì vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục.

"Việc xác định nhiệm vụ từng lúc, từng nơi chưa rõ trọng tâm, trọng điểm; hiệu quả hoạt động và vai trò lãnh đạo, điều hành của thủ trưởng một số ngành, địa phương có lúc, có nơi chưa quyết liệt; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm…", lãnh đạo tỉnh Cà Mau chỉ rõ.

UBND tỉnh Cà Mau xác định phương châm "ba có, ba không" trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (Ảnh: UBND tỉnh Cà Mau).

Theo UBND tỉnh Cà Mau, năm 2023 là năm bản lề và thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tuy nhiên, đối chiếu với những chỉ tiêu mà tỉnh đã đề ra, vẫn còn nhiều chỉ tiêu ở mức rất thấp.

Do đó, để nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu quả công việc, tỉnh này đưa ra phương châm hành động thực hiện nhiệm vụ là "ba có": Có kỷ cương - có trách nhiệm - có hiệu quả và "ba không": Không chậm - không sai - không sót việc".

Trong đó, tỉnh tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, xử lý các vụ việc còn tồn đọng của những năm trước; xây dựng, triển khai hiệu quả các quy hoạch của tỉnh.

Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thu hút, mời gọi đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ những ngành, lĩnh vực có thế mạnh.

UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương khắc phục tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm, sợ vi phạm; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên; không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên.

"Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; về thực hiện văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ", lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ.

link bai van:https://www.uotc.vip/post/5166.html

Bình luận moi nguoi

tiem hot